TipPanelWoerden slide 0 TipPanelWoerden slide 1 TipPanelWoerden slide 2 TipPanelWoerden slide 3 TipPanelWoerden slide 4

Uw mening over Woerden Aanmelden

Laat je stem horen

Als je televisie kijkt of actief bent op sociale media, dan vliegen de meningen je al gauw om de oren. Vaak spelen er bepaalde agenda’s mee op de achtergrond: politieke en economische belangen of de standpunten van een (actie)groep. Op deze manier komen de meningen van de grote of goed georganiseerde belangen veel en gemakkelijk aan bod. De mening van de zwijgende meerderheid en suggesties voor mogelijk breder gedragen oplossingen blijven vaak uit beeld.

Geen opiniepeiling maar een raadpleging

TipPanelWoerden onderzoekt wat jouw ideeën zijn rondom actuele kwesties in de gemeente Woerden. Onze ervaring is dat mensen vol met creatieve ideeën zitten maar dat die ideeën vaak onvoldoende kans krijgen om gehoord te worden.

Doel

Het doel is om via de TIP-burgerpanels zowel de uiteenlopende perspectieven als de ideeën voor oplossingen beter in beeld te brengen en de brug te slaan tussen de politieke besluitvorming enerzijds en het effect van die besluitvorming op de burgers en andere stakeholders anderzijds. Met als resultaat betere besluiten die Woerden als leefomgeving mooier, prettiger en gezonder maken.

Van en voor de gemeenschap

Een TIP-burgerpanel is voor iedere inwoner vanaf 16 jaar vrij toegankelijk. Bij het aanmelden word je gevraagd een aantal gegevens te verstrekken over geslacht, leeftijd, postcode of gezinssamenstelling en dergelijke. Aan de hand daarvan wordt bij ieder onderzoek bepaald of de raadgevers een representatieve afspiegeling zijn van de Woerdense samenleving zodat er uitspraken kunnen worden gedaan over ‘de gemiddelde’ inwoner van Woerden. Het is een panel van en voor de gemeenschap. Resultaten worden op de website gepubliceerd en beknopt in de lokale media.

TIP-burgerpanel al actief in een veertigtal gemeentes

TIP-burgerpanel (Transparant Inwoners Panel) is een initiatief van het onderzoeksbureau TopOnderzoek van Martijn Hulsen. Inmiddels zijn er al TIP-burgerpanels in een veertigtal gemeentes. De TIP-burgerpanels bieden de mogelijkheid aan lokale media, gemeentes, verenigingen of bedrijven om bij gelegenheid en tegen een kleine vergoeding een vraag uit te zetten via het panel. Zo kunnen ze laten onderzoeken wat er speelt rondom bepaalde kwesties en kunnen de TIP-burgerpanels onafhankelijk blijven en bestaansrecht opbouwen.

Samenwerking met Good Governance Monitor

Voor de gemeente Woerden is gekozen om een partnerschap aan te gaan met stichting Good Governance Monitor gezien hun ervaring met het in beeld brengen van de effecten van overheids- en bedrijfsbeleid op belanghebbenden (stakeholders) in de kwestie rond de voorgenomen gaswinning onder het Papekopveld en de behoefte aan een breder draagvlak en meer ideeën om als Woerden in 2030 klimaatneutraal te zijn.